Идеята на Uniscience

 

Идеята на Uniscience

Идеята на Uniscience

Обединена наука – научна електронна библиотека, чиито основни цели са да насърчава научни и изследователски дейности, обществен контрол на качеството на научните публикации, развитието на модерни институции и повишаване на научен преглед цитирайки българската наука.

Отличителните чети на проекта са:
– Съсредоточаване върху собствениците на мобилни устройства, работещи популярни мобилни платформи (IOS, Android, Windows Phone, и т.н.)
– Съсредоточаване върху разполагането на научни текстове в интернет безплатно (изцяло или частично – в зависимост от споразумението със собственика).