Сайтът на Българската обществена инициатива

Сайтът на Българската обществена инициатива (Обединена наука) , който предлага да се поставят резултатите от научните изследвания, в публичното пространство.

Предполага се, че свободният достъп до резултатите от научните изследвания и въвеждането на лицензи с отворен код за тях ще позволи на държавата да увеличи прозрачността на науката и, като следствие, намаляване на неустойчиви разходите за него, отървавайки се от дублиране на финансиране на научните изследвания, както и за двойно финансиране. Наред с другите неща, открит достъп ще насърчава конкурентна среда за развитието на най-различни услуги на базата на научни доказателства.

Изграждане и анализ на фронтовете на науката, експертни системи, признаване на плагиатство, бази от знания, и наукометричен аналитични услуги, мобилни приложения и др.). Важна последица ще бъде развитието на публична проверка на качеството на науката като цяло и формирането на публична база данни на експерти, Изискване за качествен преглед и експертен анализ на нови изследователски проекти. Open Access в бъдеще също ще бъде в състояние да увеличи покритието на класната стая научни публикации, които ще допринесат за развитието на интердисциплинарни изследвания.

Според Биодом [1] в рамките на „отворен достъп“ [научна литература] означава свободен достъп до него чрез интернет, така че всеки потребител да може да чете, изтегляне, копират, разпространяват, печатат, търсят, или се отнасят до пълния текст на статиите, както и за индекса търси и прилага като електронен данни или използвани за други цели при липса на правни финансови, правни и технически ограничения, освен онези, получаване на достъп до Интернет. Единственото ограничение за възпроизвеждане и разпространение, а само ролята на авторското право в тази област трябва да бъде право на автора да контролира целостта на тяхната работа и задължително позоваването на името му по време на неговото използване и цитиране.

[1] Десет години по-късно от Инициативата за Будапеща Open Access:  http://www.budapestopenaccessinitiative.org

 

Ако искате да станете автор и да публикувате ваши статии, доклади и изследвания, можете да го направите на следният линк: http://uniscience.eu/wp-login.php?action=register

http://uniscience.eu/wp-login.php?action=register

http://uniscience.eu/wp-login.php?action=register