Мисия и визия

Популяризирането на науката и изследователската дейност, обществен мониторинг на качеството на научните публикации, развитието на модерни институции и повишаване на научен преглед цитирайки българската наука.

Мисия и визия

Мисия и визия